Η Νeudorff λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τα θέματα που άπτονται της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τηρεί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως δε τις διατάξεις του Νόμου για τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης (Telemediengesetz - TMG) και του Ομοσπονδιακού Νόμου περί προστασίας δεδομένων (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG). Στη συνέχεια θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε κυρίως σχετικά με το πότε και το ποια δεδομένα αποθηκεύουμε και το πώς τα χρησιμοποιούμε.

Συλλογή ανώνυμων δεδομένων

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας. Ουσιαστικά αποθηκεύονται δεδομένα που αφορούν στην πρόσβαση, χωρίς συσχέτιση με το πρόσωπό σας, όπως π.χ. το όνομα του παρόχου υπηρεσιών πρόσβασης (ISP), ο ιστότοπος που επισκεφθήκατε πριν μεταβείτε στο δικό μας, τα ονόματα των ζητούμενων αρχείων και η ημερομηνία πρόσβασης σε αυτά. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικές αναλύσεις και δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων για το πρόσωπό σας. Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μόνον, εφόσον μας τα γνωστοποιήσετε οικειοθελώς στα πλαίσια της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας.

Χρήση Cookies

Προκειμένου να διαμορφώσουμε τα περιεχόμενα της διαδικτυακής μας παρουσίας με τρόπο πιο ελκυστικό για εσάς και να να καταστεί δυνατή η χρήση συγκεκριμένων λειτουργιών, σε ορισμένες σελίδες χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα "Cookies". Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Τα περισσότερα από τα Cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται από το σκληρό σας δίσκο όταν κλείνετε το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για την περιήγησή σας στο Διαδίκτυο („Προσωρινά-Cookies“). Τα λεγόμενα „Μόνιμα Cookies“ παραμένουν στον υπολογιστή σας και μας επιτρέπουν π.χ. τη σήμανση ως τέτοια των σχολίων που έχετε διαβάσει ή δεν έχετε διαβάσει στο φόρουμ. Η χρήση των περιεχομένων του ιστότοπού μας είναι δυνατή και χωρίς τη χρήση Cookies, μόνο που στην περίπτωση αυτή ορισμένες λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο έχουν ρυθμιστεί, ώστε να δέχονται αυτόματα Cookies. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης Cookies ή να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε κατά τρόπο, ώστε να σας προειδοποιεί μόλις διαπιστώνει την αποστολή Cookies.

Συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας έχετε γνωστοποιήσει συλλέγονται, υπόκεινται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διενέργεια διαγωνισμών ή την επεξεργασία των ερωτημάτων σας.

Στις περιπτώσεις που διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, αυτό γίνεται κυρίως προς συνεργαζόμενες εταιρείες ή υπεργολάβους που μας παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης στα πλαίσια της εκπλήρωσης των προαναφερθέντων σκοπών. Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από αυτές τις εταιρείες, στις οποίες ανατίθεται από εμάς το έργο της επεξεργασίας των δεδομένων, περιορίζεται αποκλειστικά στην εκτέλεση των ανειλημμένων από αυτές καθηκόντων στα πλαίσια του έργου αυτού και υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υποχρεωθούμε, βάσει νομοθετικών διατάξεων και νομικών διαδικασιών, να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Στην περίπτωση που αυτό καταστεί απαραίτητο για την επεξεργασία ερωτημάτων σας, μπορούμε σε μεμονωμένες περιπτώσεις να διαβιβάσουμε το ερώτημά σας στον αρμόδιο αντιπρόσωπο στην αλλοδαπή, ο οποίος ενδεχομένως να επικοινωνήσει απευθείας μαζί σας. Κατά τα άλλα, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που έχετε εσείς μόνοι σας αποθηκεύσει λαμβάνει χώρα αποκλειστικά σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Το δικαίωμα σας ως προς την ενημέρωση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε οποτεδήποτε σχετικά με το ποια δεδομένα σας έχουν αποθηκευτεί και ποιο σκοπό εξυπηρετεί η αποθήκευση τους. Επίσης μπορείτε να διορθώσετε μη ορθά δεδομένα ή να απαιτήσετε τη διαγραφή δεδομένων, η αποθήκευση των οποίων δεν επιτρέπεται ή έχει καταστεί πλέον μη απαραίτητη. Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς στο 05155 – 62 44 888 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@neudorff.de.

Σύνδεσμοι μετάβασης σε άλλους ιστόπους

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links), οι οποίοι παραπέμπουν σε ιστοτόπους τρίτων. Εμείς δεν έχουμε ουδεμία δυνατότητα ελέγχου του περιεχομένου και της διαμόρφωσης ιστοτόπων τρίτων. Ως εκ τούτου οι προκείμενοι όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν έχουν σε αυτούς ουδεμία ισχύ.

Χρήση Social Plugins

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί προγράμματα (τα λεγόμ. “Plugins”) των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Google+ (Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) καθώς και Twitter (Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103).

Κατά την απλή επίσκεψη σας στον ιστότοπό μας δεν διαβιβάζεται κανένα δεδομένα προς τις συγκεκριμένες εταιρείες. Μόνο κάνοντας κλικ στα γραφικά στοιχεία χειρισμού “Μου αρέσει” (Facebook), “g +1“ (Google) και „Twitt“ (Twitter) φορτώνεται το πραγματικό Plugin της εκάστοτε αντίστοιχης υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης. Μόνο τότε το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε δημιουργεί μία απευθείας σύνδεση προς τους διακομιστές της εκάστοτε υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης, διαβιβάζοντας το περιεχόμενο του Plugin στο πρόγραμμα περιήγησης σας, μέσω του οποίου ενσωματώνεται στον ιστότοπό μας, όπως αυτός εμφανίζεται σε εσάς. Ταυτόχρονα η πληροφορία πως επισκεφθήκατε τον ιστότοπό μας μαζί με τη διεύθυνση ΙΡ σας και ενδεχομένως πρόσθετες πληροφορίες διαβιβάζονται στην εκάστοτε αντίστοιχη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Εφόσον κατά το χρόνο αυτό εσείς είστε συνδεδεμένος μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού χρήστη με την εκάστοτε υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, αυτή μπορεί να συνδέσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας με το λογαριασμό χρήστη που διατηρείτε στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε, ωστόσο, να εμποδίσετε τη σύνδεση αυτή, εάν πριν κάνετε κλικ στα προαναφερθέντα γραφικά στοιχεία (κουμπιά) αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό που διατηρείτε στην εκάστοτε υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης

Σχετικά με το εύρος και το σκοπό των δεδομένων που συλλέγονται από την εκάστοτε υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης όταν κάνετε κλικ στα γραφικά στοιχεία (κουμπιά), παρακαλούμε ανατρέξτε στην αντίστοιχη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων:

Facebook: de-de.facebook.com/privacy/explanation.php
Google+: www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Twitter: de.twitter.com/privacy

Χρήση υπηρεσίας Google Maps

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Maps der Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA για την απεικόνιση χαρτών. Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο της εταιρείας μας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε συνδέεται απευθείας με τους διακομιστές της Google, διαβιβάζοντας στην Google προσωπικά σας δεδομένα, ιδίως τη διεύθυνση ΙΡ σας.

Σχετικά με το εύρος και το σκοπό της συλλογής των δεδομένων που συλλέγει η Google, παρακαλούμε ανατρέξτε στην αντίστοιχη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων στη διεύθυνση www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/

Χρήση εργαλείων ανάλυσης ιστού (Piwik)

Για σκοπούς που σχετίζονται με τη στατιστική ανάλυση, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το λογισμικό ιστού ανάλυσης Piwik Το συγκεκριμένο λογισμικό είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τις συστάσεις του Ανεξάρτητου Κέντρου Προστασίας Δεδομένων του Κρατιδίου Σλέσβικ-Χολστάιν (Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein - ULD) και είναι σύννομο με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Το Piwik χρησιμοποιεί Cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μας επιτρέπουν την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Για το σκοπό αυτό τα στοιχεία χρήσης που δημιουργεί το Cookie (συμπεριλαμβανομένης μία συντετμημένης μορφής της διεύθυνσης IP) αποθηκεύονται στο διακομιστή μας ή/και κατόπιν σχετικής ανάθεσης έργου στο διακομιστή του συνεργαζόμενου παρόχου υπηρεσιών πληροφορικής και υπόκεινται σε ανάλυση αποκλειστικά εντός της εταιρείας. Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής, η διεύθυνση ΙΡ σας μεταγράφεται άμεσα αποκτώντας ανώνυμη μορφή έτσι, ώστε εσείς ως χρήστης να παραμένετε ανώνυμος για εμάς. Τα στοιχεία χρήσης που συλλέγονται μέσω του Cookie δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και εξυπηρετούν την ταυτοποίηση και βελτιστοποίηση των σχετικών περιεχομένων και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να εμποδίσετε τη χρήση Cookies επιλέγοντας τη σχετική ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε. Σε αυτή την περίπτωση είναι, ωστόσο, πιθανό να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου μας.

Εάν δεν συμφωνείτε με την αποθήκευση και την ανάλυση των δεδομένων της χρήσης του ιστοτόπου μας κατά την επίσκεψη σας σε αυτόν, μπορείτε οποτεδήποτε να άρετε με ένα κλικ την αποδοχή σας σχετικά με την αποθήκευση και χρήση τους στο μέλλον. Στην περίπτωση αυτή στο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε θα τοποθετηθεί ένα Opt-Out-Cookie, όπως ονομάζεται, το οποίο έχει ως συνέπεια την αναστολή της συλλογής στοιχείων από το Piwik. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη πως η διαγραφή των Cookies έχει ως επακόλουθο και τη διαγραφή των Opt-Out-Cookies. Σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να πρέπει να το ενεργοποιήσετε εκ νέου.

Μη αποδοχή συλλογής δεδομένων από το Piwik

Ερωτήσεις, προτάσεις και σχόλια

Εάν έχετε ερωτήσεις, προτάσεις ή σχόλια σχετικά με το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@neudorff.de.

Τροποποίηση της προκείμενης δήλωσης περί προσωπικών δεδομένων

Η συνεχής εξέλιξη του Διαδικτύου και οι αλλαγές που αυτή συχνά επιβάλει στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις καθιστούν αναγκαία την αντίστοιχη προσαρμογή της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας. Σε αυτή την τοποθεσία θα σας ενημερώνουμε για τις αντίστοιχες αλλαγές και εξελίξεις.

Έμμερταλ, Ιούλιος 2016